همان طور که می دانید برای سایز بندی کفش استاندارد های مختلفی وجود دارد. این استاندارد ها گاهی با هم تطابق دارند و گاهی ندارند. البته تولید کنندگان کفش سعی می کنند سایز کفش در استانداردهای مختلف را روی کفش خود به نمایش بگذارند. استاندارد متداول در کشور ایران استاندارد اتحادیه اروپا یا یورو (Eu) […]